NCC gör en av Dalarnas mest trafikerade vägar säkrare


2021-05-20

Bild: NCC

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om en del av E16/Väg 70 mellan Borlänge-Djurås till en mötesfri väg. Vägen är en av Dalarnas mest trafikerade men saknar idag mitträcke. Uppdraget gäller Etapp 1, sträckan Mellstarondellen-Norr Amsberg. Ordervärdet är cirka 110 miljoner kronor.

E16/Väg 70 är en av de mest trafikerade vägarna i Dalarna. Det gäller inte minst sträckan mellan Borlänge och Djurås. Den anses farlig eftersom den går igenom ett landskap med många hus och små byar nära vägen. Nu ska NCC på uppdrag av Trafikverket bygga om sträckan så att den blir säkrare för både bilister, gång- och cykeltrafikanter och närboende.

– Vi är stolta att vi har fått förtroendet att bygga om den här vägsträckan. Att göra trafiken säkrare är en viktig uppgift och vi kommer att använda vår omfattande och mångåriga kompetens till att skapa en vägsträcka som möter alla de säkerhetskrav som ställs, säger NCC:s projektchef Anders Danielsson.

Vägen kommer att få en liknande utformning som de södra delarna av E16/Väg 70 i Dalarna, mot Mälardalen. Sträckan kommer att få ett mitträcke vilket gör den helt mötesfri och en vägport för planfri korsning. Utfarter från närliggande fastigheter planeras att ersättas med uppsamlingsgator för säkrare anslutning mot riksväg. 

Att vägsträckan är hårt trafikerad beror inte minst på arbetspendling och att den används av många som ska söderifrån till svenska skidorter under vinterhalvåret. Även sommartid är andelen genomfartsresenärer till fjälltrakterna hög.

– Vi är oerhört glada att arbetet med att göra vägen säkrare nu kommer igång. En lång och noggrann planprocess ligger bakom det här och att vi nu äntligen får komma till byggstart känns väldigt tillfredsställande. Om cirka två år kommer vi att ha en betydligt säkrare väg, säger Trafikverkets projektledare Patrick Svärd.

Byggstart för projektet är redan under juni månad och det beräknas vara klart 2023. Affären uppgår till 110 miljoner kronor och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure andra kvartalet 2021.


Källa: NCC


Skriv ut

Örebro kommun och NCC har nått en förlikning i tvisten avseende asfaltsbeläggningar

Örebro kommun och NCC Industry AB har nu nått en förlikning i tvisten rörande beläggnings- och återställningsarbeten.

Läs mer
Tommy Hudin och Richard Gustafsson.

Sigma Technology startar ett nytt bolag för att växa inom IT-infrastrukturområdet

Richard Gustafsson och Tommy Hudin startar ett nytt bolag inom Sigma Technology Group för att...

Läs mer


Installation av laddstolpar på bostadsrättsföreningens mark

Elbilar och laddbara hybridbilar blir allt mer populära i Sverige vilket bidrar till en...

Läs mer

Skanska bygger viadukt i Kalifornien för 845 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med San Gabriel Valley Council of Governments om att bygga en större...

Läs mer


Förnyat förtroende för Norconsult och Mälarbanan

Norconsult har arbetat med ledningsprojektering av Mälarbanan längs sträckan...

Läs mer
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer
Nybyggd gångbro över ån Varnan knyter ihop centrum med stadsparken.

Värmländsk bro nominerat till internationellt designpris

Structor Bro- och Anläggning i Malmö har tillsammans med arkitekt &Rundquist samt...

Läs mer

Anbuden för nya Farehamnen dyrare än förväntat

Under sommaren har Varbergs kommun utvärderat de anbud som de prekvalificerade entreprenö...

Läs mer
Nu skapas nya gång- och cykelvägar i närheten av universitetet på Berget.

Nya gång- och cykelvägar skapas på Berget som växer så det knakar

Området runt universitetet växer snabbt. Med studerande och personal på campus,...

Läs mer
Skiss över flyghangaren.

Peab bygger hangar till övervakningsflyg i Evenes

Peab har fått i uppdrag att bygga hangar, lager, verkstad och administrationsbyggnad på...

Läs mer
Byggelement gör stor investering för grönare transporter.

Byggelement tar sikte på Norrland och investerar i lösningar för gröna transporter

Byggelement levererar stomsystem och betongelement över stora delar av landet. Nu investerar...

Läs mer


Så håller Helsingborgs stad hoten borta

För att hålla city tryggt har Helsingborgs stad investerat i en terroristsäker...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se