Nya arbetssätt för emissionsfri vägbyggnation


2021-03-25

Bild: Pexels/Pixabay

Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Volvo Construction Equipment har tillsammans fått ett nytt projekt beviljat av Trafikverket. Det ettåriga projektet syftar till att demonstrera tekniklösningar för att kunna driva större infrastrukturbyggen 100 procent emissionsfritt genom att elektrifiera alla mobila maskiner som är involverade. Lösningen kommer sannolikt att innebära processförändringar och en del av projektet är att undersöka hur detta kan realiseras.

Klimatförändringar driver samhället mot minskad användning av fossila bränslen, inte minst inom transportområdet. Transportsektorn står idag för en betydande del av Sveriges och världens växthusgasutsläpp. Infrastrukturbyggen, till exempel vägbyggen, använder traditionellt fossildrivna maskiner och redskap och har behov av elektrifiering av dessa. Just vägbyggen har den speciella omständigheten att elektrifiering inte bara behövs för själva vägbygget utan även i slutprodukten, vägen, då de fordon som kommer att trafikera den antas komma att vara eldrivna och behöva en laddningsinfrastruktur längs vägen. Det förefaller alltså finnas en potentiell synergi mellan ett behov av eltillförsel både under infrastrukturens byggtid och under drift av vägen.

Det primära syftet med detta projekt är att skapa en grundläggande förståelse för vad som krävs, i form av maskiner och kringliggande supportsystem, så som laddinfrastruktur och anläggningsplaneringssystem, för att elektrifiera ett större infrastrukturprojekt.

– I det här projektet samlar vi nyckelkompetenser inom systemmodellering från LTH och BTH för att se hur elektriska anläggningsmaskiner skulle fungera vid exempelvis ett bygge av ny motorväg. Vi bygger vidare på vår erfarenhet kring simuleringsdriven produktutveckling för att redan i planeringsfas se potential över livscykeln, berättar projektledare Tobias Larsson, professor på BTH.

– Att elektrifiera arbetsmaskiner är en utmaning i sig men utan lösningar för nödvändiga kringliggande system når vi inte hållbarhetsmålen 2030. I detta projekt får vi chansen att generera maskinkoncept och utvärdera potentiellt nödvändiga processförändringar, men även utreda frågor kring framtida energibehov och energitillförsel till infrastrukturprojekt så som till exempel vägbyggen, säger Niklas Lindblom, advanced engineering chief project manager, Volvo Construction Equipment.

– På LTH har vi arbetat med elektrifiering av fordon i nästan två decennier. Under de senaste åren använder vi kunskapen och kompetensen vi lärt oss från elektrifiering av vägtrafik med personbilar och lastbilar på andra applikationer, med ett annorlunda och utmanande elektriskt effektbehov. Detta projekt, som är inriktat på elektrifiering av stora anläggningar för infrastrukturbyggnad, är ett utmärkt exempel och passar väldigt bra i vår projektportfölj, säger Francisco Márquez-Fernández och Mats Alaküla från LTH.

BTH har sedan flera år tillbaka en stark forskningsmiljö inom produktutveckling och forskarna fokuserar speciellt på hur man kan använda digitala modeller för att simulera olika effekter. Det gör att företagen tidigt kan förutspå vilka effekter en tänkt lösning har.


Källa: BTH


Skriv utSvevia ska anlägga en ny bro över Västra Örtens utlopp, väg 752.
Svevia ska anlägga en ny bro över Västra Örtens utlopp, väg 752.

Svevia bygger ny bro i Forshaga

På uppdrag av Trafikverket bygger Svevia en ny bro över Västra Örtens utlopp längs väg 752. Förberedande markarbete startar under juni. Projektet med att riva den...

Läs mer
Rekord i antal våningar när Smidmek levererar Stommen till Helsingborgs nya landmärke.

De levererar stommen till Helsingborgs nya landmärke – "Det högsta hus vi byggt hittills"

Nu står det klart att Smidmek levererar stommen på totalentreprenad till Helsingborgs...

Läs mer


NCC gör en av Dalarnas mest trafikerade vägar säkrare

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om en del av E16/Väg 70 mellan...

Läs mer
ECO-asfalt asfaltverk Tønsberg.

Peab lanserar ECO-Asfalt i hela Norden

Som första asfaltverk i Norge startar Peab Asfalt i Tønsberg idag, den 5 maj,...

Läs mer
Visionsbild över den nya tågdepån i Nässjö, där man ska utföra service och underhåll av länets tåg (bilden är en illustration).

NCC har byggstartat ny tågdepå i Nässjö

NCC har i samverkan med Region Jönköpings län påbörjat byggandet av en ny...

Läs mer


Svevia expanderar sin grundläggningsverksamhet

Svevia expanderar sin grundläggningsverksamhet genom förvärv av Foundation Drilling...

Läs mer
Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, och Tommi Pettersson, VD Wiklunds Åkeri AB, öppnar portarna till logistiklösningen i det stora stadsutvecklingsprojektet Barkarbystaden. Logistiklösningen ska samordna och resursoptimera de 488 000 byggtransporter som beräknas till området fram till 2032 och kommer att innebära positiva effekter för boende, näringsidkare och byggaktörer.

Premiär för logistiklösning i Barkarbystaden

I dag slår Järfälla kommun och Wiklunds upp portarna till logistiklösningen i...

Läs mer
Illustration av den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan.

NCC bygger nytt VA-nät och gator i stadsdelen Vårvik, Trollhättan

NCC ska tillsammans med Trollhättans stad och Trollhättan Energi bygga vatten- och...

Läs mer
Asfaltering av kommunala gator.

Peab Asfalt vinner kontrakt i flera kommuner i Bergslagen

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen och kommer att utföra underhållsbeläggningar i...

Läs mer
Bild från tunnelbygge i Malmö.

Swerock lanserar ECO-Ballast

Peabs dotterbolag Swerock tar täten i utvecklingen av cirkulära material och lanserar...

Läs mer


Nya arbetssätt för emissionsfri vägbyggnation

Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Volvo Construction...

Läs mer
Norviks hamn.

Två NCC-projekt är Årets bygge 2021

Stockholm hamnars projekt Stockholm Norviks hamn, som NCC varit med och byggt, har utsetts till...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se