Skärpta krav i Trafikverkets entreprenadupphandlingar


2022-03-16

Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.
Bild: Roine Magnusson
Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken. Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Det går för fort på våra vägar och alltför många dör i trafiken. Transportköpare har både ett ansvar och en möjlighet att bidra till en lugnare trafikrytm med färre hastighetsöverträdelser genom sina upphandlingar.

– Trafikverket handlar upp entreprenader för cirka 37 miljarder kronor varje år. Det gör oss till en stor aktör som kan påverka utvecklingen. Därför inför vi krav på hastighetsefterlevnad i de transporter som utförs inom våra upphandlade entreprenader. Om alla håller hastigheten kan 50 liv räddas årligen och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton vilket motsvarar 2 procent per år, säger Anna Tunmarker, ansvarig för Trafikverkets arbete med hållbara hastigheter.

I oktober 2021 beslutade Trafikverket om en färdplan för ett stegvis införande av krav på redovisning av hastighetsefterlevnad i entreprenader.


Den 15 mars tas det första steget i färdplanen
Det innebär krav på att våra entreprenörer ska ha metoder, rutiner eller system för att säkerställa hastighetsefterlevnad för transporter i entreprenaden. Syftet med detta instegskrav är att skapa en medvetenhet och etablera en dialog om hur vi kan arbeta med hastighetsefterlevnad i våra entreprenader, samt att förbereda våra entreprenörer på att kravet kommer att skärpas över tid. Det redovisade kravet i färdplanens sista steg innebär att fordonen behöver ha en teknisk lösning som registrerar hastighetsdata under färd.


Under 2022 startar vi två pilotprojekt
Färdplanen innefattar även två pilotprojekt som ska bidra med erfarenheter och kunskap om hur man i praktiken kan jobba med det redovisade kravet, visa vilken typ av teknik som kan användas, rättsläget för kravet, hur uppföljning kan ske, hur resultat hanteras och hur kostnader påverkas. Pilotprojekten är viktiga för att Trafikverket ska få erfarenheter som ska stödja implementeringen av nästa kravnivå.

Färdplanen innebär att vi 2023 inför krav på redovisning av hastighetsefterlevnad på en aggregerad nivå för transporter i samtiga entreprenader som upphandlas av Trafikverket.


Hållbara hastigheter räddar liv och minskar koldioxidutsläpp
Genom uppropet Hållbara hastigheter 2019 uppmärksammade Trafikverket tillsammans med Polismyndigheten och en rad stora transportköpare (Axfood, Clas Ohlson, Coop, Ica, Ikea Supply AG, Postnord, SSAB, Södra med flera) problemet med för höga hastigheter på våra vägar. Näringslivets och yrkestrafikens möjligheter att tillsammans bidra till en säkrare trafikmiljö kom därmed i fokus.


Källa: Trafikverket

Skriv utNCC asfalterar på E18 Ostfold.
NCC asfalterar på E18 Ostfold.

NCC får order om 200 000 ton asfalt i Norge

NCC har fått i uppdrag av att asfaltera en ny vägsträcka längs E6:an utanför Trondheim i Norge. Sträckan är totalt 19 kilometer lång och NCC ska lägga...

Läs mer


NCC renoverar Langeliniekajen i Köpenhamn

NCC:s grundläggningsföretag Hercules har fått i uppdrag av By & Havn att...

Läs mer
Visionsbild över Ulleråker.

NCC lägger grunden Ulleråkers nya infrastruktur

Ulleråker i Uppsala ska utvecklas till en modern stadsdel. På uppdrag av Uppsala kommun...

Läs mer


Valet som minskat kommunernas koldioxidutsläpp med hundratals ton

Peab Asfalt har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i...

Läs mer


Sweco får uppdrag inom cirkulär masshantering för Trafikverket

Sweco ska utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt...

Läs mer

Minimala utsläpp vid installation av laddplatser i Eskilstuna

Nya Inchargeladdare vid Volvo CE.

Snart kommer 138 elbilar att kunna ladda samtidigt vid Volvo Construction Equipments (Volvo CE)...

Läs mer
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom...

Läs mer
Norra Danviksbron behöver moderniseras samtidigt som det kulturhistoriska värdet ska bevaras. Bilden får användas i samband med denna artikel.

WSP vinner förtroende att renovera Norra Danviksbron

WSP får fortsatt förtroende av Stockholms stad och har nu tilldelats och skrivit...

Läs mer


Smedjebackens kommun
väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förnyat förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i...

Läs mer
Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Skärpta krav i Trafikverkets entreprenadupphandlingar

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken....

Läs mer
Bron sett från Färjestad mot Råtorp.

Norconsult projekterar unik bro i Karlstad: ”goda chanser att bli ett landmärke”

Norconsult har landat ett avtal för en ny spektakulär cykelbro i Karlstad. Med sina...

Läs mer

Svevia färdigställer projektet E4 Ljungby-Toftanäs

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket färdigställa projektet E4 Ljungby-Toftanä...

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt

piltorps

Ketherm

Rental Prop
Industrinät
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se