Tyréns och AFRY tilldelas projekteringsuppdrag i Ostlänken


2022-01-20

Skiss över spårportalen vid Gerstaberg (bilden är en illustration).
Bild: Tyréns
Skiss över spårportalen vid Gerstaberg (bilden är en illustration).

Uppdraget som Tyréns och AFRY tilldelats innefattar att ta fram en bygghandling för järnvägssträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje. Projektering beräknas påbörjas i mars 2022 projektering och förfrågningsunderlag förväntas vara klart i november 2023. Sträckan är en del av Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Stockholm – Linköping, och den första delen av Sveriges nya stambanor för höghastighetsjärnväg.Sträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje är en del av Ostlänken, som vid full utbyggnad kommer att kunna trafikeras av persontåg med hastigheter upp till 250 km/h samt av snabba regionaltåg.

Det aktuella projekteringsuppdraget innefattar framtagande av bygghandlingar, förfrågningsunderlag samt byggplatsuppföljning. Projekteringsuppdraget beräknas pågå under två år.

Det tilldelade uppdraget innebär projektering av bland annat en fly-over bro över befintlig stambana inklusive ramper, ny vägbro, tillfälliga och permanenta järnvägsarbeten. Befintlig järnvägsanläggning som påverkas är Grödingebanan och Västra stambanan vid Gerstaberg där Ostlänken ansluter.

– Vi är väldigt glada att tillsammans med AFRY få vara en del i att bygga ut det svenska järnvägssystemet med nya stambanor. Gerstaberg är den första sträckan som nu tar klivet mot byggstart då vi ska ta fram förfrågningsunderlag för tre olika entreprenader. Vi är laddade och startklara, säger Camilla Engel, affärschef väg och järnväg på Tyréns.

Ostlänken kommer att öka kapaciteten och tillförlitligheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra regionförstoring genom kortare restider. Befintliga järnvägsbanor kommer att behållas och upplåtas i huvudsak för godstrafik och regional pendeltågstrafik. Ostlänken omfattar en sträcka på cirka 16 mil och planeras vara färdig 2035.

– Vi är otroligt glada att AFRY tillsammans med vår partner Tyréns får förtroendet att fortsatt bidra i Ostlänken och till Sveriges satsning på höghastighetsjärnväg. Det är ett spännande projekt med många teknikområden och specialistkompetenser involverade och det är fantastiskt att vara med och bygga framtidens transportinfrastruktur, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Transportation på AFRY.


Källa: Tyréns

Sträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje är en del av Ostlänken, som vid full utbyggnad kommer att kunna trafikeras av persontåg med hastigheter upp till 250 km/h samt av snabba regionaltåg.

Det aktuella projekteringsuppdraget innefattar framtagande av bygghandlingar, förfrågningsunderlag samt byggplatsuppföljning. Projekteringsuppdraget beräknas pågå under två år.

Det tilldelade uppdraget innebär projektering av bland annat en fly-over bro över befintlig stambana inklusive ramper, ny vägbro, tillfälliga och permanenta järnvägsarbeten. Befintlig järnvägsanläggning som påverkas är Grödingebanan och Västra stambanan vid Gerstaberg där Ostlänken ansluter.

– Vi är väldigt glada att tillsammans med AFRY få vara en del i att bygga ut det svenska järnvägssystemet med nya stambanor. Gerstaberg är den första sträckan som nu tar klivet mot byggstart då vi ska ta fram förfrågningsunderlag för tre olika entreprenader. Vi är laddade och startklara, säger Camilla Engel, affärschef väg och järnväg på Tyréns.

Ostlänken kommer att öka kapaciteten och tillförlitligheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra regionförstoring genom kortare restider. Befintliga järnvägsbanor kommer att behållas och upplåtas i huvudsak för godstrafik och regional pendeltågstrafik. Ostlänken omfattar en sträcka på cirka 16 mil och planeras vara färdig 2035.

– Vi är otroligt glada att AFRY tillsammans med vår partner Tyréns får förtroendet att fortsatt bidra i Ostlänken och till Sveriges satsning på höghastighetsjärnväg. Det är ett spännande projekt med många teknikområden och specialistkompetenser involverade och det är fantastiskt att vara med och bygga framtidens transportinfrastruktur, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Transportation på AFRY.


Källa: Tyréns

Skriv utMinimala utsläpp vid installation av laddplatser i Eskilstuna

Nya Inchargeladdare vid Volvo CE.

Snart kommer 138 elbilar att kunna ladda samtidigt vid Volvo Construction Equipments (Volvo CE) anläggning i Eskilstuna. Installationen är unik eftersom den sker med hjälp av Volvo CEs...

Läs mer
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom...

Läs mer
Norra Danviksbron behöver moderniseras samtidigt som det kulturhistoriska värdet ska bevaras. Bilden får användas i samband med denna artikel.

WSP vinner förtroende att renovera Norra Danviksbron

WSP får fortsatt förtroende av Stockholms stad och har nu tilldelats och skrivit...

Läs mer


Smedjebackens kommun
väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förnyat förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i...

Läs mer
Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Skärpta krav i Trafikverkets entreprenadupphandlingar

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken....

Läs mer
Bron sett från Färjestad mot Råtorp.

Norconsult projekterar unik bro i Karlstad: ”goda chanser att bli ett landmärke”

Norconsult har landat ett avtal för en ny spektakulär cykelbro i Karlstad. Med sina...

Läs mer

Svevia färdigställer projektet E4 Ljungby-Toftanäs

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket färdigställa projektet E4 Ljungby-Toftanä...

Läs mer


NRC vinner hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan

NRC Group tilldelades idag projektet hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan...

Läs mer


Nytt ramavtal säkrar Norconsults framtid

Norconsult har återigen placerat sig väl vid tilldelningen av ramavtalet utredning,...

Läs mer


COWI utreder hur Lindholmsförbindelsen ska byggas

Det blir ytterligare en älvförbindelse i Göteborg, Lindholmsförbindelsen. Den...

Läs mer
Bollnäs resecentrum vy.

Bollnäs resecentrum nominerat till Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverket delar ut ett pris för god arkitektur inom transportinfrastruktur. Priset ska...

Läs mer
Den torsdag den 7 april avslöjas det om Varvsbron tar hem priset.

Varvsbron kan vinna Trafikverkets arkitekturpris

Under måndagen blev det officiellt. Den nybyggda Varvsbron i Helsingborg är ett av fyra...

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt
Industrinät
Dimtek
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se