VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening


2021-08-23

Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.
Bild: VA SYD

Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed planerat arbetsområde för avloppsreningsverket Nya Sjölund, en avloppstunnel från Lund till Nya Sjölunda och en avloppstunnel från centrala Malmö till Nya Sjölunda.

– Samrådet ger omgivningen möjlighet att lära känna projektet och lämna synpunkter. Vi ser fram emot kontakt med fler människor och bjuder in både till digitala presentationer och öppet hus, säger Lena Hellberg, som ansvarar för aktuell samrådsprocess på VA SYD.

Med start den 25 augusti till och med den 3 november bjuder VA SYD in till så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Det betyder att myndigheter, verksamheter, organisationer, boende och andra berörda kan lämna synpunkter på planerna för en ny regional reningsanläggning för avloppsvatten.

Samrådet tar avstamp i ett samrådsunderlag, som beskriver hur VA SYD planerar att bygga och driva ett robust system för att ta hand om avloppsvatten från flera kommuner och gemensamt möta en växande befolkning och skarpare miljölagstiftning.

Samrådsunderlaget gäller en ny regional anläggning som omfattar:
• Utbyggnad av Sjölundas avloppsreningsverk till en ny modern regional anläggning. Nya utloppsledningar för utsläpp av renat vatten kommer att förläggas i Öresund.
• Avloppstunnel från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
• Avloppstunnel från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk.

Samrådet startade officiellt i juni 2021 då berörda kommuner och Länsstyrelsen fick ta del av samrådsunderlag.

– Samrådet är ett lagkrav samtidigt som det ger oss möjlighet att säkerställa att vi genomför det här på bästa sätt och med så lite störning som möjligt på människors hälsa och miljö. Genom att lyssna på hur berörda påverkas kan vi kanske upptäcka möjliga förbättringar, säger Lena Hellberg.


Vad händer efter samrådet?
Synpunkter med relevans för projektet sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse efter den 3 november. Genomförande av samråd och redogörelsen av samrådet är en del av en tillståndsansökan, som VA SYD planerar att lämna in till Mark- och miljödomstolen i Växjö under 2022.

VA SYD behöver nya tillstånd för rening av avloppsvatten. För att vi ska få nya tillstånd krävs det att en hållbar plan för utbyggnad och modernisering av reningstekniken, som möter nya samhälls- och miljökrav för lång tid framöver.


Källa: VA SYD


Skriv ut\
"Optimerad logistik kan öka den producerbara tiden med upp till 15 procent", säger Rasmus Gardahl.

Ny satsning på bygglogistik går som tåget – Lambertsson blir en partner genom hela byggprocessen

Lambertsson förvärvade i våras delar av logistikföretaget Servistik. Responsen från byggbranschen har varit över förväntan och de första...

Läs mer
Stationsområdet vid Härnevi skolväg/Köpmanvägen/Stationsvägen , skapad av CF Møller Architects.

Så kan Bro stationsområde se ut i framtiden

Bro växer med fler invånare samtidigt som planerna på 15-minuterstrafik utvecklas....

Läs mer


Peab Asfalt lägger asfalt med 96 procent cirkulära material

Genom att ta tillvara överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall som annars...

Läs mer
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer

AF Bygg Syd moderniserar avloppsreningsverk i Vänersborg

AF Bygg Syd ska bygga nya bassänger och byggnader samt bygga om, renovera och modernisera den befintliga anläggningen för att klara de framtida reningskraven

AF Bygg Syd, dotterbolag i AF Gruppen, har tilldelats uppdraget att bygga till och modernisera...

Läs mer
Förhoppningen är att det ska bli enklare att uppföra laddningspunkter för elbilar med Lantmäteriets nya tolkning.

Enklare för samfälligheter som vill installera laddningspunkter för elbilar

Det ökade intresset för elbilar gör behovet av bra laddningsmöjligheter till en...

Läs mer


Innovativa tankstationer rullas ut i hela Sverige – sparar tid och utsläpp

Det har nu gått två år sedan Sveriges första mobila tankstation för...

Läs mer
M/S Silvia.

Fatsighetsbolag möjliggör eldriven båtpendling för boende

Den 26 oktober startar Nackalinjen, en eldriven pendelbåtlinje mellan Nacka och centrala...

Läs mer
Tunnelborr.

NCC bygger tunnel för skyfall i Köpenhamn

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer lång tunnel...

Läs mer
Göteborg utvecklar stationsområdet. Bild från stadsutvecklingsprogrammet (bilden är en illustration).

FOJAB tävlar med Cobe om stationsbyggnad i Göteborg

Hur den nya stationsbyggnaden Mittuppgången på Göteborg Central ska se ut avgö...

Läs mer
Sävenäs tågdepå.

Skanska bygger ut tågdepån vid Sävenäs i Göteborg

Skanska har fått i uppdrag av Västtrafik och Jernhusen att bygga ut tågdepån...

Läs mer
Eitech har erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska system när Trafikverket moderniserar Tingstadstunneln både in- och utvändigt med start våren 2022

Eitech ansvarar för installationerna av tekniska system i moderniseringen av Tingstadstunneln

Eitech har av SICE Nordics erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se