VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening


2021-08-23

Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.
Bild: VA SYD

Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed planerat arbetsområde för avloppsreningsverket Nya Sjölund, en avloppstunnel från Lund till Nya Sjölunda och en avloppstunnel från centrala Malmö till Nya Sjölunda.

– Samrådet ger omgivningen möjlighet att lära känna projektet och lämna synpunkter. Vi ser fram emot kontakt med fler människor och bjuder in både till digitala presentationer och öppet hus, säger Lena Hellberg, som ansvarar för aktuell samrådsprocess på VA SYD.

Med start den 25 augusti till och med den 3 november bjuder VA SYD in till så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Det betyder att myndigheter, verksamheter, organisationer, boende och andra berörda kan lämna synpunkter på planerna för en ny regional reningsanläggning för avloppsvatten.

Samrådet tar avstamp i ett samrådsunderlag, som beskriver hur VA SYD planerar att bygga och driva ett robust system för att ta hand om avloppsvatten från flera kommuner och gemensamt möta en växande befolkning och skarpare miljölagstiftning.

Samrådsunderlaget gäller en ny regional anläggning som omfattar:
• Utbyggnad av Sjölundas avloppsreningsverk till en ny modern regional anläggning. Nya utloppsledningar för utsläpp av renat vatten kommer att förläggas i Öresund.
• Avloppstunnel från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
• Avloppstunnel från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk.

Samrådet startade officiellt i juni 2021 då berörda kommuner och Länsstyrelsen fick ta del av samrådsunderlag.

– Samrådet är ett lagkrav samtidigt som det ger oss möjlighet att säkerställa att vi genomför det här på bästa sätt och med så lite störning som möjligt på människors hälsa och miljö. Genom att lyssna på hur berörda påverkas kan vi kanske upptäcka möjliga förbättringar, säger Lena Hellberg.


Vad händer efter samrådet?
Synpunkter med relevans för projektet sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse efter den 3 november. Genomförande av samråd och redogörelsen av samrådet är en del av en tillståndsansökan, som VA SYD planerar att lämna in till Mark- och miljödomstolen i Växjö under 2022.

VA SYD behöver nya tillstånd för rening av avloppsvatten. För att vi ska få nya tillstånd krävs det att en hållbar plan för utbyggnad och modernisering av reningstekniken, som möter nya samhälls- och miljökrav för lång tid framöver.


Källa: VA SYD


Skriv utTunnelborr.
Tunnelborr.

NCC bygger tunnel för skyfall i Köpenhamn

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer lång tunnel för att hantera dagvatten och skyfall i centrala Köpenhamn. Uppdraget utförs åt...

Läs mer
Göteborg utvecklar stationsområdet. Bild från stadsutvecklingsprogrammet (bilden är en illustration).

FOJAB tävlar med Cobe om stationsbyggnad i Göteborg

Hur den nya stationsbyggnaden Mittuppgången på Göteborg Central ska se ut avgö...

Läs mer
Sävenäs tågdepå.

Skanska bygger ut tågdepån vid Sävenäs i Göteborg

Skanska har fått i uppdrag av Västtrafik och Jernhusen att bygga ut tågdepån...

Läs mer
Eitech har erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska system när Trafikverket moderniserar Tingstadstunneln både in- och utvändigt med start våren 2022

Eitech ansvarar för installationerna av tekniska system i moderniseringen av Tingstadstunneln

Eitech har av SICE Nordics erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska...

Läs mer


Unikt samarbete som minskar både buller och miljöpåverkan i centrala Stockholm

Stockholms stad påbörjar ett långsiktigt samarbete med Region Stockholms fö...

Läs mer
På bilden från vänster: Roger Alm vd Volvo Lastvagnar, Hans Karlander vd Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Group köper Sveriges första serietillverkade 100 % eldrivna betongbil

Thomas Concrete Group, investerar nu i sin första 100 procent eldrivna betongbil. Lastbilen...

Läs mer


Örebro kommun och NCC har nått en förlikning i tvisten avseende asfaltsbeläggningar

Örebro kommun och NCC Industry AB har nu nått en förlikning i tvisten rörande...

Läs mer
Tommy Hudin och Richard Gustafsson.

Sigma Technology startar ett nytt bolag för att växa inom IT-infrastrukturområdet

Richard Gustafsson och Tommy Hudin startar ett nytt bolag inom Sigma Technology Group för att...

Läs mer


Installation av laddstolpar på bostadsrättsföreningens mark

Elbilar och laddbara hybridbilar blir allt mer populära i Sverige vilket bidrar till en...

Läs mer

Skanska bygger viadukt i Kalifornien för 845 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med San Gabriel Valley Council of Governments om att bygga en större...

Läs mer


Förnyat förtroende för Norconsult och Mälarbanan

Norconsult har arbetat med ledningsprojektering av Mälarbanan längs sträckan...

Läs mer
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se