Bollnäs resecentrum nominerat till Trafikverkets arkitekturpris


2022-03-02

Bollnäs resecentrum vy.
Bild: Tim Meier
Bollnäs resecentrum vy.

Trafikverket delar ut ett pris för god arkitektur inom transportinfrastruktur. Priset ska inspirera och visa exempel på god arkitektur. Bollnäs resecentrum är en av fyra som nominerats till priset. Den 7 april presenteras vinnaren.

Trafikverkets arkitekturpris syftar till att belöna och lyfta fram goda exempel som ska fungera som förebilder när det gäller infrastruktur och arkitektur inom transportsystemet. I dag presenterades de nominerade bidragen. Bollnäs resecentrum är ett av fyra bidrag som nominerats till priset. Vinnaren utses på Sveriges Arkitekters arkitekturgala den 7 april.

Priset ska ges till en anläggning som präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och har potential att bli en förebild.

Enligt urvalskriterierna ska priset gå till en väl fungerande infrastrukturanläggning som även motsvarar höga krav på långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.

– En del i Trafikverkets uppgift som samhällsutvecklare är att inspirera till och sträva efter att bygga anläggningar som är välfungerande, hållbara och vackra. Infrastrukturanläggningar ska främja samhället genom att bidra till människors välbefinnande och genom sin utformning stödja goda och säkra beteenden i trafikmiljöer, säger Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket.

Utdelning av Trafikverkets arkitekturpris sker vartannat år och priset delades ut första gången 2011. Faktum är att Bollnäs resecentrums första etapp och Wilhelminapassagen redan då stod som vinnare. Nu återstår det att se om resecentret blir landets första anläggning att vinna det ärofyllda priset två gånger.

Nomineringen till Trafikverkets arkitekturpris har varit öppen för alla infrastrukturprojekt, oavsett byggherre. Anläggningen ska däremot vara invigd eller öppnad för trafik under de senaste fem åren, 2016–2021.


De nominerade är:
• Gotland: gång- och cykelväg, väg 140 Klintehamn–Västergarn
• Gävleborg: Bollnäs resecentrum
• Skåne: spårväg Lund C–forskningsanläggningen ESS
• Skåne: Varvsbron Oceanhamnen Helsingborg.


En oberoende jury utser vinnaren
Trafikverket och Sveriges Arkitekter utser tillsammans en oberoende jury för priset. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället


Motivering till nomineringen av Bollnäs resecentrum
Bollnäs nya resecentrum är inbjudande och tydligt. Det gamla stationshuset har fått en uttrycksfull flygel med stark identitet, som höjer statusen för kollektivtrafiken. Genom ett enkelt tillägg i hållbara material, förankrat i lokal tradition, har man omvandlat en blåsig och otrygg plats till en generös värmestuga. Väntsalens öppna glasfasad sprider ett välkomnande ljus över den plats man skapat som avslutning på gångstråket från centrum. Planteringarnas färgprakt kontrasterar mot byggnadens rena insida.

Den frilagda limträstommen beskriver tydligt byggnadens skurna vinklar även invändigt och skapar samtidigt ett luftigt rum, lätt att trivas i. Träkonstruktionens upprepning bildar intima rum i rummet. Resecentrumets funktioner är alla skickligt integrerade i arkitekturen. Både väntsalen och platsen utanför präglas av hög kvalitet och omsorg om detaljer. Avsaknad av reklam och plottrig skyltning bidrar till ett visuellt lugn.

Bollnäs resecentrum är inte bara en plats för väntan utan också en mötesplats i staden och ett rum för alla åldrar.


Källa: Trafikverket

Skriv utNCC asfalterar på E18 Ostfold.
NCC asfalterar på E18 Ostfold.

NCC får order om 200 000 ton asfalt i Norge

NCC har fått i uppdrag av att asfaltera en ny vägsträcka längs E6:an utanför Trondheim i Norge. Sträckan är totalt 19 kilometer lång och NCC ska lägga...

Läs mer


NCC renoverar Langeliniekajen i Köpenhamn

NCC:s grundläggningsföretag Hercules har fått i uppdrag av By & Havn att...

Läs mer
Visionsbild över Ulleråker.

NCC lägger grunden Ulleråkers nya infrastruktur

Ulleråker i Uppsala ska utvecklas till en modern stadsdel. På uppdrag av Uppsala kommun...

Läs mer


Valet som minskat kommunernas koldioxidutsläpp med hundratals ton

Peab Asfalt har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i...

Läs mer


Sweco får uppdrag inom cirkulär masshantering för Trafikverket

Sweco ska utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt...

Läs mer

Minimala utsläpp vid installation av laddplatser i Eskilstuna

Nya Inchargeladdare vid Volvo CE.

Snart kommer 138 elbilar att kunna ladda samtidigt vid Volvo Construction Equipments (Volvo CE)...

Läs mer
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom...

Läs mer
Norra Danviksbron behöver moderniseras samtidigt som det kulturhistoriska värdet ska bevaras. Bilden får användas i samband med denna artikel.

WSP vinner förtroende att renovera Norra Danviksbron

WSP får fortsatt förtroende av Stockholms stad och har nu tilldelats och skrivit...

Läs mer


Smedjebackens kommun
väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förnyat förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i...

Läs mer
Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Skärpta krav i Trafikverkets entreprenadupphandlingar

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken....

Läs mer
Bron sett från Färjestad mot Råtorp.

Norconsult projekterar unik bro i Karlstad: ”goda chanser att bli ett landmärke”

Norconsult har landat ett avtal för en ny spektakulär cykelbro i Karlstad. Med sina...

Läs mer

Svevia färdigställer projektet E4 Ljungby-Toftanäs

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket färdigställa projektet E4 Ljungby-Toftanä...

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt

piltorps

Ketherm

Rental Prop
Industrinät
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se