Enklare för samfälligheter som vill installera laddningspunkter för elbilar


2021-11-03

Förhoppningen är att det ska bli enklare att uppföra laddningspunkter för elbilar med Lantmäteriets nya tolkning.
Bild: Lantmäteriet
Förhoppningen är att det ska bli enklare att uppföra laddningspunkter för elbilar med Lantmäteriets nya tolkning.

Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet.
Bild: Lantmäteriet
Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet.

Det ökade intresset för elbilar gör behovet av bra laddningsmöjligheter till en het fråga. Det kan upplevas svårt för samfällighetsföreningar med gemensam parkering att få tillstånd att uppföra laddningspunkter. Med Lantmäteriets utredning och bedömning av hur regelverket bör tolkas är förhoppningen att det ska bli tydligare och enklare att lösa.

Frågan om laddning av elbilar aktualiseras i den rapport som Energimyndigheten idag, den 1 november, lämnar in till regeringen. Här föreslår man åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning, oavsett boendeform.

Lantmäteriets del i uppdraget har varit att utreda de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar.


Ny företeelse - äldre lagstiftning
Ett sådant hinder har varit att få en relativt ny företeelse som laddning av elbilar att inrymmas i en äldre lagstiftning.

Tolkningen av regelverket har varit oklar och därmed har utgången av en lantmäteriförrättning uppfattats som oviss.

Om en samfällighetsförening vill uppföra laddningsmöjligheter och detta inte redan finns intaget i anläggningsbeslutet, måste beslutet omprövas.

– En central fråga är om man kan bilda en gemensamhetsanläggning för laddinfrastruktur. Och ja, det kan man, säger Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet och ansvarig handläggare för uppdraget.


”Gungbrädan har tippat över”
Lantmäteriet menar att det inte behövs någon ändring i befintliga lagar. Nu tolkas laddningsmöjligheter som en fastighetsanknuten investering som är ”av stadigvarande betydelse”. Det innebär att lantmäterimyndigheten kan besluta om att bilda en gemensamhetsanläggning med ändamålet laddinfrastruktur även om fastighetsägarna inte är överens.

Tidigare har förekomsten av elbilar varit ganska begränsad och det har funnits frågetecken kring om laddning av elfordon är ett godtagbart ändamål för en gemensamhetsanläggning.

– Men nu har samhällsutvecklingen, nya lagregler i plan- och bygglagen och ny rättspraxis fått gungbrädan att tippa över. Så framöver är sannolikheten stor att en ansökan också kan genomföras, säger Linda Sabel.


Källa: Lantmäteriet


Skriv utSkiss över spårportalen vid Gerstaberg (bilden är en illustration).
Skiss över spårportalen vid Gerstaberg (bilden är en illustration).

Tyréns och AFRY tilldelas projekteringsuppdrag i Ostlänken

Uppdraget som Tyréns och AFRY tilldelats innefattar att ta fram en bygghandling för järnvägssträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje....

Läs mer
Visionsibild över nya centralplan (bilden är en illustration).

Fördubblad kapacitet:

Så överdäckningen av Stockholms centrals spårområde se ut

Under tisdagen presenterades det vinnande förslaget till utvecklingen av Centralstaden i...

Läs mer
Visionsbild över Tullgarnsbron (bilden är en illustration).

Peab bygger Tullgarnsbron i Uppsala

Peab har fått uppdraget att bygga Tullgarnsbron över Fyrisån i Uppsala. Bestä...

Läs mer

Skanska bygger nya tunnelbanans Barkarbygren – kontrakt värde cirka 900 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, om...

Läs mer
Harstad Havn 9.

NCC rustar upp två hamnar i Nordnorge

NCC ska på uppdrag av Hammerfest kommun och Kustverket utföra förbä...

Läs mer
\

Ny satsning på bygglogistik går som tåget – Lambertsson blir en partner genom hela byggprocessen

Lambertsson förvärvade i våras delar av logistikföretaget Servistik. Responsen...

Läs mer
Stationsområdet vid Härnevi skolväg/Köpmanvägen/Stationsvägen , skapad av CF Møller Architects.

Så kan Bro stationsområde se ut i framtiden

Bro växer med fler invånare samtidigt som planerna på 15-minuterstrafik utvecklas....

Läs mer


Peab Asfalt lägger asfalt med 96 procent cirkulära material

Genom att ta tillvara överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall som annars...

Läs mer
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer

AF Bygg Syd moderniserar avloppsreningsverk i Vänersborg

AF Bygg Syd ska bygga nya bassänger och byggnader samt bygga om, renovera och modernisera den befintliga anläggningen för att klara de framtida reningskraven

AF Bygg Syd, dotterbolag i AF Gruppen, har tilldelats uppdraget att bygga till och modernisera...

Läs mer
Förhoppningen är att det ska bli enklare att uppföra laddningspunkter för elbilar med Lantmäteriets nya tolkning.

Enklare för samfälligheter som vill installera laddningspunkter för elbilar

Det ökade intresset för elbilar gör behovet av bra laddningsmöjligheter till en...

Läs mer


Innovativa tankstationer rullas ut i hela Sverige – sparar tid och utsläpp

Det har nu gått två år sedan Sveriges första mobila tankstation för...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se