Enklare för samfälligheter som vill installera laddningspunkter för elbilar


2021-11-03

Förhoppningen är att det ska bli enklare att uppföra laddningspunkter för elbilar med Lantmäteriets nya tolkning.
Bild: Lantmäteriet
Förhoppningen är att det ska bli enklare att uppföra laddningspunkter för elbilar med Lantmäteriets nya tolkning.

Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet.
Bild: Lantmäteriet
Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet.

Det ökade intresset för elbilar gör behovet av bra laddningsmöjligheter till en het fråga. Det kan upplevas svårt för samfällighetsföreningar med gemensam parkering att få tillstånd att uppföra laddningspunkter. Med Lantmäteriets utredning och bedömning av hur regelverket bör tolkas är förhoppningen att det ska bli tydligare och enklare att lösa.

Frågan om laddning av elbilar aktualiseras i den rapport som Energimyndigheten idag, den 1 november, lämnar in till regeringen. Här föreslår man åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning, oavsett boendeform.

Lantmäteriets del i uppdraget har varit att utreda de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar.


Ny företeelse - äldre lagstiftning
Ett sådant hinder har varit att få en relativt ny företeelse som laddning av elbilar att inrymmas i en äldre lagstiftning.

Tolkningen av regelverket har varit oklar och därmed har utgången av en lantmäteriförrättning uppfattats som oviss.

Om en samfällighetsförening vill uppföra laddningsmöjligheter och detta inte redan finns intaget i anläggningsbeslutet, måste beslutet omprövas.

– En central fråga är om man kan bilda en gemensamhetsanläggning för laddinfrastruktur. Och ja, det kan man, säger Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet och ansvarig handläggare för uppdraget.


”Gungbrädan har tippat över”
Lantmäteriet menar att det inte behövs någon ändring i befintliga lagar. Nu tolkas laddningsmöjligheter som en fastighetsanknuten investering som är ”av stadigvarande betydelse”. Det innebär att lantmäterimyndigheten kan besluta om att bilda en gemensamhetsanläggning med ändamålet laddinfrastruktur även om fastighetsägarna inte är överens.

Tidigare har förekomsten av elbilar varit ganska begränsad och det har funnits frågetecken kring om laddning av elfordon är ett godtagbart ändamål för en gemensamhetsanläggning.

– Men nu har samhällsutvecklingen, nya lagregler i plan- och bygglagen och ny rättspraxis fått gungbrädan att tippa över. Så framöver är sannolikheten stor att en ansökan också kan genomföras, säger Linda Sabel.


Källa: Lantmäteriet


Skriv utFörslaget Vänta under trädet är vinnare i arkitekttävlingen för att hitta framtidens hållplatskoncept (bilden är en illustration).
Förslaget Vänta under trädet är vinnare i arkitekttävlingen för att hitta framtidens hållplatskoncept (bilden är en illustration).

Så blir framtidens hållplatser i Göteborg, Mölndal och Partille

Slanka och eleganta former med mycket trä som upplevs varmt och vänligt. Så beskrivs det vinnande förslaget som tagits fram för framtidens hållplatskoncept i Gö...

Läs mer
NCC asfalterar på E18 Ostfold.

NCC får order om 200 000 ton asfalt i Norge

NCC har fått i uppdrag av att asfaltera en ny vägsträcka längs E6:an...

Läs mer


NCC renoverar Langeliniekajen i Köpenhamn

NCC:s grundläggningsföretag Hercules har fått i uppdrag av By & Havn att...

Läs mer
Visionsbild över Ulleråker.

NCC lägger grunden Ulleråkers nya infrastruktur

Ulleråker i Uppsala ska utvecklas till en modern stadsdel. På uppdrag av Uppsala kommun...

Läs mer


Valet som minskat kommunernas koldioxidutsläpp med hundratals ton

Peab Asfalt har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i...

Läs mer


Sweco får uppdrag inom cirkulär masshantering för Trafikverket

Sweco ska utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt...

Läs mer

Minimala utsläpp vid installation av laddplatser i Eskilstuna

Nya Inchargeladdare vid Volvo CE.

Snart kommer 138 elbilar att kunna ladda samtidigt vid Volvo Construction Equipments (Volvo CE)...

Läs mer
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom...

Läs mer
Norra Danviksbron behöver moderniseras samtidigt som det kulturhistoriska värdet ska bevaras. Bilden får användas i samband med denna artikel.

WSP vinner förtroende att renovera Norra Danviksbron

WSP får fortsatt förtroende av Stockholms stad och har nu tilldelats och skrivit...

Läs mer


Smedjebackens kommun
väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förnyat förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i...

Läs mer
Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Skärpta krav i Trafikverkets entreprenadupphandlingar

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken....

Läs mer
Bron sett från Färjestad mot Råtorp.

Norconsult projekterar unik bro i Karlstad: ”goda chanser att bli ett landmärke”

Norconsult har landat ett avtal för en ny spektakulär cykelbro i Karlstad. Med sina...

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt

piltorps

Ketherm

Rental Prop
Industrinät
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se