Nya gång- och cykelvägar skapas på Berget som växer så det knakar


2021-08-12

Nu skapas nya gång- och cykelvägar i närheten av universitetet på Berget.
Bild: Hanna Wimander
Nu skapas nya gång- och cykelvägar i närheten av universitetet på Berget.

Området runt universitetet växer snabbt. Med studerande och personal på campus, Piteå Science park, en full företagsby och många bostäder blir det många människor som rör sig på området. Nu startar bygget av nya gång- och cykelvägar för att skapa en trygg och säker trafikmiljö för alla.

Utvecklingen av området på Berget i direkt anslutning till universitetet och Acusticum är ett långsiktigt och strategiskt viktigt projekt. Området är numera en stadsdel med ett campus, attraktiva bostäder samt en unik kombination av verksamheter inom kulturella och kreativa näringar likväl som inom energi och miljöteknik.

Under de senaste åren har flera stora byggprojekt genomförts. Vissa är färdigställda och har redan hyresgäster, medan andra pågår för fullt.

Även infrastrukturen på området har förbättrats med nya infartsvägar, gång- och cykelvägar samt mötesplatser. Inom kort startar arbetet med ytterligare två nya belysta gång- och cykelvägar på sträckorna mellan Kunskapsallén och Nygatan (mellan Ängsgården/Berggården och de nya hyreslägenheterna) samt längs med Akustikgränd.

Akustikgränd kommer efter ombyggnationen att stängas för genomfart för att skapa ett tryggt område och styra trafiken till huvudinfarten via Kunskapsallen. På Nygatan kommer även en hastighetsdämpande åtgärd utföras i anslutning till den nya gång- och cykelvägen.

Arbetet utförs i samarbete med Pireva som ska anlägga en ny dagvattenledning. Projektet beräknar vara klart under hösten 2021.


Källa: Piteå kommun


Skriv utTunnelborr.
Tunnelborr.

NCC bygger tunnel för skyfall i Köpenhamn

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer lång tunnel för att hantera dagvatten och skyfall i centrala Köpenhamn. Uppdraget utförs åt...

Läs mer
Göteborg utvecklar stationsområdet. Bild från stadsutvecklingsprogrammet (bilden är en illustration).

FOJAB tävlar med Cobe om stationsbyggnad i Göteborg

Hur den nya stationsbyggnaden Mittuppgången på Göteborg Central ska se ut avgö...

Läs mer
Sävenäs tågdepå.

Skanska bygger ut tågdepån vid Sävenäs i Göteborg

Skanska har fått i uppdrag av Västtrafik och Jernhusen att bygga ut tågdepån...

Läs mer
Eitech har erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska system när Trafikverket moderniserar Tingstadstunneln både in- och utvändigt med start våren 2022

Eitech ansvarar för installationerna av tekniska system i moderniseringen av Tingstadstunneln

Eitech har av SICE Nordics erhållit uppdraget att ansvara för installationer av tekniska...

Läs mer


Unikt samarbete som minskar både buller och miljöpåverkan i centrala Stockholm

Stockholms stad påbörjar ett långsiktigt samarbete med Region Stockholms fö...

Läs mer
På bilden från vänster: Roger Alm vd Volvo Lastvagnar, Hans Karlander vd Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Group köper Sveriges första serietillverkade 100 % eldrivna betongbil

Thomas Concrete Group, investerar nu i sin första 100 procent eldrivna betongbil. Lastbilen...

Läs mer


Örebro kommun och NCC har nått en förlikning i tvisten avseende asfaltsbeläggningar

Örebro kommun och NCC Industry AB har nu nått en förlikning i tvisten rörande...

Läs mer
Tommy Hudin och Richard Gustafsson.

Sigma Technology startar ett nytt bolag för att växa inom IT-infrastrukturområdet

Richard Gustafsson och Tommy Hudin startar ett nytt bolag inom Sigma Technology Group för att...

Läs mer


Installation av laddstolpar på bostadsrättsföreningens mark

Elbilar och laddbara hybridbilar blir allt mer populära i Sverige vilket bidrar till en...

Läs mer

Skanska bygger viadukt i Kalifornien för 845 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med San Gabriel Valley Council of Governments om att bygga en större...

Läs mer


Förnyat förtroende för Norconsult och Mälarbanan

Norconsult har arbetat med ledningsprojektering av Mälarbanan längs sträckan...

Läs mer
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se